Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

El segon semestre de 4rt es realitza el Treball Final de 6 crèdits ECTS, es presenta i defensa davant d’un tribunal.

Normativa per a la realització del Treball Final (curs 2023-2024)

Repositori de Treballs Finals de Grau

Aquesta secció és un recull dels millors Treballs Finals de Grau, que van obtenir una nota superior a un 9/10 i que tenen tant el vist-i-plau de l’alumne com del tutor per a ser difosos a través del repositori digital.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs es regulen en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. Els treballs inclosos en el repositori es publiquen sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada.

Els alumnes declaren, prèviament a la seva publicació, que no vulneren cap dret de tercers de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre, ni en relació amb el contingut del seu treball, de manera que exoneren l’ESCRBCC de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.

Torrents Mayà, Elena; La tècnica del marouflage a Catalunya. Estudi tècnic i pràctic dels adhesius emprats (esp. Béns Pictòrics, 2022). https://doi.org/10.55437/TFG1

Ponce Cerezo, Lucía; Proceso de conservación y restauración de un vitral de la Catedral de Solsona mediante método acuoso (esp. Béns Arqueològics, 2022). https://doi.org/10.55437/TFG2

Pablo Blanco, Laura; Restauració de la Unitat Funerària UF4 de l’església de Sant Feliu de la Pobleta de Bellveí. Neteja i consolidació de material ossi amb mètode aquós i engrut de midó d’arròs (esp. Béns Arqueològics, 2022). https://doi.org/10.55437/TFG3

Nuncio Gil, Chitra; La soldadura fil a fil. Revisió bibliogràfica en l’evolució de la metodologia (esp. Béns Pictòrics, 2023). https://doi.org/10.55437/TFG4

Distl, Nicole; La documentación como medida de conservación preventiva. Caso práctico: una colección de moldes de bac (esp. Béns Escultórics, 2023). https://doi.org/10.55437/TFG6

Martínez Lluch, Olga; Caracterització de models anatòmics per a la seva correcta conservació. Models anatòmics humans realitzats en suports inorgànics (esp. Béns Escultòrics, 2023). https://doi.org/10.55437/TFG7

Toll Jiménez, Arnau; Aproximació a Ca l’Arumí. Recerca, inventari i catalogació de les restes materials d’un edifici enderrocat (esp. Béns Escultòrics, 2023). https://doi.org/10.55437/TFG8

Back To Top