Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

La finalitat de l’especialitat és ensenyar una metodologia de treball basada en l’anàlisi i el diagnòstic dels factors d’alteració dels diferents suports escultòrics tant orgànics com inorgànics.

En cada cas, s’aplica el mètode més adient, fruit del treball interdisciplinar entre els tallers i els laboratoris.

Així s’intervenen materials petris, metalls, fusta, terracota, guix i cartró…

3r curs: Material Inorgànic

El taller de Pràctiques de Conservació i Restauració d’Escultura es troba equipat per tal de realitzar tractaments en material inorgànic. Per tal d’introduir els coneixement morfològics i d’intervenció d’aquest material, el programa d’estudis del curs s’inicia amb materials litoides, principalment guix i terracota. Durant el segon trimestre els treballs es centren cap al material lapidi, intervenint sobre tot tipus de pedra emprada en escultura, per finalitzar, durant el tercer trimestre amb l’estudi i intervenció de metalls.

El taller disposa de de:

 • Pinacoscopi amb sistema de televisió i vídeo incorporat
 • Lupes d’augment
 • Conductivímetre
 • Làmpada ultraviolats
 • Làmpada infraroig
 • Eines pneumàtiques: vibroincisor, microescarpra
 • Micromotors de neteja
 • Equip de neteja per abrasió
 • Sistema de dessalació
 • Grua hidràulica, traspalé.
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)

4rt curs: Material Orgànic

El quart curs d’especialització està íntegrament destinat a la formació específica de l’alumnat en el tractament d’obres originals sobre suport orgànic, ja sigui fusta, cartonatge i ivori, amb o sense policromia. Tanmateix, es treballa sobre els possibles mètodes preventius d’objectes in situ, i s’estudien les darreres investigacions i tractaments realitzats en matèria de conservació i restauració d’escultura sobre material orgànic.

Back To Top