Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

En aquesta especialitat s’intervé sobre objectes procedents d’excavacions arqueològiques, tant terrestres com subaquàtiques.

Es treballa principalment sobre materials inorgànics -ceràmica, vidre, metall, pedra, estucs i mosaic- i també d’orgànics -os i fusta-.

Els objectes restaurats es documenten mitjançant els resultats de les anàlisis realitzades i els suggeriments més adequats per a la seva conservació a llarg termini.

També s’aprén a fer reproduccions amb diferents materials (fang, escaiola, resines) i suports (metacrilat, escuma de poliuretà…) per a facilitar el transport, emmagatzematge i exposició.

Taller de 3r curs

En el taller de 3r curs es tracten principalment metalls, vidres i materials orgànics procedents de jaciments arqueològics. Els tractaments s’apliquen segons les necessitats i l’estat de conservació de cada objecte en particular i consisteixen en: neteges mecàniques i humides, assecats, inhibicions, consolidacions, capes de protecció, encolats, reintegracions, suports i materials d’embalatge.

El taller disposa de la maquinària i infrastructura adequada pel correcte desenvolupament de les intervencions:

 • Microtorns
 • Bàscula de precisió
 • Cubeta d’ultrasons
 • Dessecador amb bomba de buit
 • Estufa armari elèctric
 • Lupes amb llum
 • Aparell bany Maria
 • Campana extractora de gasos
 • Lupes binoculars
 • Magnetoagitador
 • Nevera
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)

Taller de 4rt curs

En el taller de 4rt curs es tracta principalment restauració de material ceràmic, plafons de rajoles, elements petris i mosaics romans. Les intervencions consisteixen en processos de neteja, adhesió i reintegració del suport, i en el casos concrets dels plafons de rajoles i mosaics romans, dins la intervenció es realitza també un traspàs a un nou suport.

El taller està dotat de la infrastructura necessària per l’estudi i el tracatment d’aquests suports.

 • Eines de dibuix arqueològic (perfilador, peu de rei…)
 • Microtorns
 • Vibroincisor
 • Microescarpra
 • Lupes amb llum
 • Armari estufa
 • Torn ceràmic
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)
Back To Top