ANUNCI

Pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió del servei de neteja (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya – ESCRBCC):

Consultar DOGC (veure.pdf)

Termini de presentació d’ofertes: des del 13 de maig de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 27 de maig de 2021.
Lloc de presentació: Secretaria de l’ESCRBCC.

Dia per fer la visita tècnica: Dijous 20 de maig de 2021.

Data obertura pública sobre C: divendres 18 de juny de 2021 a les 12:30 hores a l’ESCRBCC

– Acta d’obertura del sobre B (Propostes tècniques)
– Acta d’obertura del sobre C (Propostes econòmiques) i proposta d’adjudicació