ANUNCI

Pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió del servei de neteja (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya – ESCRBCC):

Consultar DOGC (veure.pdf)

Termini de presentació d’ofertes: des del 13 de maig de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 27 de maig de 2021.
Lloc de presentació: Secretaria de l’ESCRBCC.
Dia per fer la visita tècnica: Dijous 20 de maig de 2021.