ANUNCI

Pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió del servei del bar-cantina (exp. 1/2020 – l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya – ESCRBCC):

Consultar DOGC (veure .pdf)

El termini per a presentar les propostes s’obre del dia 15 de setembre de 2020 fins a les 14h00 del dia 30 de setembre de 2020.

Data i lloc d’obertura pública del sobre C: 15 d’octubre de 2020 a les 11:30 hores a l’ESCRBCC.