Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Màster en ensenyaments artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (3a edició)

Títol oficial

Màster publicat al BOE núm. 232, de 25 de setembre de 2018, pàg. 92315 (Ordre 2018).

L’objectiu general del màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic proposat per l’ESCRBCC és professionalitzador, ja que es pretén que un titulat sigui capaç d’intervenir amb garanties sobre el patrimoni fotogràfic, de cara a assegurar-ne la seva conservació i preservació en benefici de les generacions presents i futures. Per tant, ha de ser capaç d’assumir aquesta responsabilitat i executar una planificació estratègica, que inclogui la diagnosi, l’elaboració d’un pla de conservació-restauració, la conservació preventiva, els tractaments, la documentació i la intervenció del patrimoni fotogràfic.

El màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic pretén formar professionals competents en la conservació i en la restauració en un dels camps emergents com és el del material fotogràfic i actualment desatès a Catalunya i a l’estat espanyol.

L’orientació del títol és de caràcter professional, a partir d’una formació avançada, metodològica i científica del treball, amb aportacions de les últimes perspectives de la recerca en la caracterització dels materials, les seves degradacions i els tractaments del patrimoni fotogràfic.

L’aprenentatge inclou la realització de pràctiques en institucions que conserven patrimoni fotogràfic, sota la tutela de professionals especialitzats que proporcionaran el material per al treball final del màster.

Back To Top