Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Repositori de Treballs Finals de Màster

Aquesta secció és un recull dels millors Treballs Finals de Màster, que van obtenir una nota superior a un 9/10 i que tenen tant el vist-i-plau de l’alumne com del tutor per a ser difosos a través del repositori digital.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs es regulen en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. Els treballs inclosos en el repositori es publiquen sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada.

Els alumnes declaren, prèviament a la seva publicació, que no vulneren cap dret de tercers de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre, ni en relació amb el contingut del seu treball, de manera que exoneren l’ESCRBCC de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.

Olivé Soler, Ariadna; La col·lecció dels rotlles de mutoscopis i kinores del Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol: Estudi d’identificació i intervenció de la col·lecció, i digitalització i animació d’un rotlle (Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2020-2021). https://doi.org/10.55437/TFM1

Álvarez García, Rebeca; Estudio técnico-conservativo de los negativos del fotoperiodista asturiano Eduardo Urdangaray (Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2019-2020). https://doi.org/10.55437/TFM2

Curiel Gutiérrez, Betsy; Caracterización, valoración y conservación de un álbum fotográfico familiar de Girona en el cambio del siglo XIX al XX (Máster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2022-2023). https://doi.org/10.55437/TFM3

Pavón, Valentina; La conservación de negativos fotográficos en soporte de plástico a través del almacenamiento en temperaturas bajo cero. Origen, identificación, deterioro, conservación preventiva (Máster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2022-2023). https://doi.org/10.55437/TFM4

Solsona Castelló, Núria; La fotografia a la sal pintada. Aproximació històrica, tècnica i procés d’intervenció de dos exemplars de l’Arxiu Nacional de Catalunya (Máster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2022-2023). https://doi.org/10.55437/TFM5

Back To Top