L’objectiu d’aquesta especialitat és preparar l’alumne en el domini de la conservació i restauració del patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic.

S’intervé principalment sobre material orgànic: paper, pergamí i pell; suports de peces com llibres, manuscrits, mapes, dibuixos i gravats.

Les alteracions i les causes que les han provocat s’identifiquen i es determinen els tractaments més adients per per tal d’aplicar els processos i tècniques necessàries per a la conservació i restauració de l’obra.

Taller de pràctiques de Conservació i Restauració del Document Gràfic

El taller està dotat de la infrastructura i materials adequats pel correcte desenvolupament de les tasques que s’hi han de realitzar:

 • Pica mòbil de 250x150cm
 • Cubetes de diferents tamanys
 • Aigua desionitzada
 • Aigua tracatada amb filtre de carbó actiu
 • Negatoscopi
 • Llapis de vapor
 • Humidificador
 • Micrómetre
 • Peàcmetre d’electrode de superfície plana
 • Laminadora
 • Màquina de tallar “passe-partouts”
 • Selladora
 • Premsa manual gran > Premsa manual petita
 • Taula de succió
 • Disgregadora
 • Reintegradora mecànica (“Vinyector”)
 • Balança de precisió
 • Aparell de bany Maria
 • Magnetoagitador
 • Lupa binocular
 • Lupa amb llum UV
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector de targes, gravador CD)

Taller de Conservació i Restauració d’Enquadernació

El taller esta equipat amb maquinària com:

 • Premses de satinar
 • Premses de treure queixos
 • Premses de sobretaula
 • Guillotina
 • Negatotscopi
 • Llupa amb llum
 • Cosidors
 • Aparell de bany Maria
 • Eines (serres, martells, llimes, agulles, punxó, brunyidors, plegadores, xifles…)
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)