Consulteu l’històric de les notes de tall de les proves específiques d’accés als ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, consultant els Indicadors de l’apartat de Qualitat.