Els objectius de les pràctiques externes de l’ESCRBCC són que l’alumne pugui aplicar i desenvolupar en un entorn professional  els coneixements que està adquirint en el Grau de Conservació i Restauració.

El fet d’abordar la pràctica de la conservació i restauració dins de l’àmbit professional suposa per l’alumne prendre decisions i solucionar problemes concrets de forma autònoma, saber integrar-se en equips interdisciplinaris i aprendre a  jutjar el propi treball de conservació – restauració, adaptant-se a les necessitats reals de la institució o empresa on es desenvolupen les pràctiques, sempre sota la supervisió dels tutors.

La normativa interna que afecta a les pràctiques externes, la podeu consultar a la Normativa i Organització de Funcionament de Centre (NOFC) – Març 2022.

Institucions amb les quals l’ESCRBCC té signat acords o convenis de pràctiques externes i/o optatives

Assignatures:

Pràctiques Externes. De 6 crèdits ECTS (150 hores), al segon semestre de 4t curs, en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector (veure .pdf)

Formació Pràctica Complementària I. De 3 crèdits ECTS (75 hores) al segon semestre de 3r curs

Formació Pràctica Complementària II. De 3 crèdits ECTS (75 hores) al segon semestre de 4t curs.

Ambdues assignatures es realitzen en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector.

 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Benedictines Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona 

Consorci del Patrimoni de Sitges 

Diputació de Barcelona 

Diputació de Tarragona 

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao     

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

Institut de Cultura de Barcelona 

Maristas Hermanos Provincial L’Hermitatge 

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Govern d’Andorra 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Universitat de Barcelona

Universitat de Lleida


Practiques externes a l’ Arxiu Nacional de Catalunya


Pràctiques externes a l’Arxiu Nacional de Catalunya


Pràctiques externes a la Biblioteca de Catalunya


Pràctiques externes a la Biblioteca de Catalunya


Pràctiques externes al Centre de Restauració de Béns Mobles


Pràctiques externes a la Diputació de Barcelona


Pràctiques externes a la Diputació de Barcelona


Pràctiques externes a la Filmoteca de Catalunya


Pràctiques externes al Museu de la Música

Pràctiques externes al Museu de la Música


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Fusta


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Fusta


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Gràfic

Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Gràfic


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Inorgànic


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Tela


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Tela