Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

En aquesta especialitat es realitzen tractaments de conservació i restauració d’obres pictòriques tradicionals i actuals, sobre diferents tipus de suports: tela, fusta, metall, mural, vidre, entre d’altres.

A partir de la determinació de les causes de deteriorament s’apliquen els sistemes i les tècniques d’intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni pictòric.

3r curs

En el taller de 3r curs es tracten obres pictòriques tradicionals i actuals amb diferents procediments pictòrics damunt suports de fusta, metall, vidre, etc., i pintures murals.

El taller està dotat de la infrastructura necessària per l’estudi i el tracatment d’aquests suports.

Disposa de:

 • Espàtules calentes digitals
 • Llapis de vapor
 • Làmpades d’UV
 • Làmpades de retoc
 • Micromotors
 • Serres de calar
 • Eines de fusteria
 • Eines per a la pintura mural
 • Lupa binocular estereoscòpica amb càmara de vídeo incorporada (comú 2n i 3r)
 • Polidores orbitals
 • Aire comprimit
 • Aerògraf
 • Torn de fusteria
 • Taula de gats
 • Espàtula d’aire calent (“Leister labor” )
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)

4rt curs

El taller de 4rt curs de Conservació-Restauració de Pintura està dedicat a la conservació i restauració de pintura sobre tela (de caballet). Durant el curs, cada alumne desenvolupa les tasques d’aprenentatge pràctic en una pintura original, on apren, a més a més d’identificar les degradacions i a dterminar-ne les causes, a aplicar els processos d’intervenció més adients en cada cas, rebent a l’hora una formació teòrica contínua.

El taller disposa de:

 • Taula calenta de baixa pressió
 • Taula de succió
 • Lupa binocular
 • Espàtula d’aire calent (“Leister labor”)
 • Espàtula calenta
 • Microabrasímetre
 • Microsoldador
 • Aparell de banys Maria
 • Làmpades de reintegració
 • Lupa amb llum UV
 • Equip informàtic (ordinador, càmara digital, lector targes, gravador CD)
Back To Top