Inici del curs:

Grau (G): 20 de setembre (S’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

Màster (M) i Curs d’Adaptació (CA): 27 de setembre (S’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

 

Inici classes:

G: 21 setembre (1r semestre), 1 febrer (2n semestre)

M i CA: 27 de setembre

 

Final de classes:

G:  14 gener (1r semestre), 8 abril (2n semestre 4t curs), 3 juny (2n semestre)

M: 18 de febrer assignatures presencials, 3 de juny TF i PE

 

Festes: 11 de setembre, 24 de setembre,12 octubre, 8 de desembre, 24 de maig, 24 de juny

Festes de lliure disposició: 11 d’octubre, 7 de desembre, 28 de febrer

Festa de Nadal: 23 de desembre a 9 de gener

Festa de Setmana Santa: 9 a 18 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens: 17 a 21 de gener (1r semestre), 7 al 10 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 7-8 d’abril (2n semestre)

 

Avaluació del primer semestre i lliurament de notes de Grau: 28 de gener (matí)

Revisió de notes del primer semestre de Grau: 31 de gener

Avaluació M: 4 de  març

 

Avaluació del segon semestre G i M i lliurament de notes: 17 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre G i M: 20 de juny

Llista d’admesos a especialitat: 29 de juny

 

Matriculació 2n semestre: 1r, 2n i 3r curs del 17 al 28 de gener. 4t curs 1 i 2 de febrer.

Matriculació curs 2022-2023: de l’1 al 8 de juliol.

 

Exàmens convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2021-2022: 1 al 9 de setembre de 2022 (provisional)

 

Treballs Finals

Gener: Lliurament  10 de gener. Defensa  17-21 de gener

Curs d’Adaptació: Lliurament: 2 de maig. Defensa 9-13 de maig

4t curs i Màster: Lliurament  23 de maig. Defensa  30 de maig a 10 de juny

 

Consell Escolar

6 d’octubre (dimecres T)

25 de novembre (dijous T)

25 de gener (dimarts al matí)

10 de març (dijous T)

21 de juny (dimarts al matí)

 

Claustre

10 de setembre (divendres al matí)

3 de novembre (dimecres)

10 de febrer (dijous)

4 de maig (dimecres)

23 de juny (dijous al matí)

 

Àrees

2 de setembre (dijous al matí)

14 d’octubre (dijous)

9 de novembre (dimarts)

15 de desembre (dimecres)

16 de febrer (dimecres)

14 de març (dilluns)

21 d’abril (dijous)

16 de maig (dilluns)

14 de juny (dimarts al matí)

 

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

13 de setembre (dilluns al matí)

27 de gener (dijous al matí)

22 de juny (dimecres al matí)

 

Preavaluacions

24 de gener (dilluns al matí)

15 de juny (dimecres al matí)

 

PAT i tutories

7 de setembre (dimarts al matí)

24 de gener (dilluns al matí)

2 de juny (dijous a la tarda)