Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Inici del curs:

Grau (G): 18 de setembre

Màster (M) i Curs d’Adaptació (CA): 26 de setembre (s’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

 

Inici classes:

G: 19 setembre (1r semestre), 5 febrer (2n semestre)

M i CA: 26 de setembre

 

Final de classes:

G:  19 gener (1r semestre), 10 abril (2n semestre 4t curs), 31 maig (2n semestre)

M: 16 de febrer assignatures presencials, 7 de juny TF i PE

 

Festes: 11 de setembre, 25 de setembre, 12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig

Festes de lliure disposició: 13 d’octubre, 7 de desembre, 12 de febrer, 17 maig

Festa de Nadal: 21 de desembre a 7 de gener

Festa de Setmana Santa: 23 de març a l’1 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens: 22 a 26 de gener (1r semestre), 3 al 7 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 11-12 d’abril (2n semestre)

 

Avaluació del primer semestre i lliurament de notes de Grau: 2 de febrer (matí)

Revisió de notes del primer semestre de Grau: 5 de febrer

Avaluació M: 8 de  març

 

Avaluació del segon semestre G i M i lliurament de notes: 14 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre G i M: 17 de juny

Llista d’admesos a especialitat: 28 de juny

 

Matriculació 2n semestre: 1r, 2n i 3r curs del 22 al 31 de gener.

Matriculació curs 2024-2025: del 25 de juny al 8 de juliol.

 

Exàmens convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2023-2024: 2 al 6 de setembre de 2024

 

Treballs Finals

TFG Gener: Lliurament  15 de gener. Defensa  22-26 de gener

TFG 4t curs i  CA: Lliurament  22 de maig. Defensa  29 de maig a 9 de juny

TFM: Lliurament 24 de maig. Defensa  27 de maig a 7 de juny

 

Consell Escolar

4 d’octubre ( T)

23 de novembre (T)

30 de gener (M)

7 de març (T)

18 de juny (M)

 

Claustre

8 de setembre (M)

9 de novembre (T)

7 de febrer (T)

8 de maig (T)

20 de juny (M)

 

Àrees

4 de setembre (M)

19 d’octubre (T)

14 de novembre (T)

13 de desembre (T)

13 de febrer (T)

19 de març (T)

18 d’abril (T)

14 de maig (T)

11 de juny (M)

 

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

12 de setembre (M)

1 de febrer (M)

19 de juny (M)

 

Preavaluacions

31 de gener (M)

12 de juny (M)

 

PAT i tutories

6 de setembre (M)

29 de gener (M)

30 de maig (T)

Back To Top