Inici del curs:

Grau (G): 19 de setembre

Màster (M) i Curs d’Adaptació (CA): 27 de setembre (s’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

 

Inici classes:

G: 20 setembre (1r semestre), 31 gener (2n semestre)

M i CA: 27 de setembre

 

Final de classes:

G:  13 gener (1r semestre), 31 març (2n semestre 4t curs), 2 juny (2n semestre)

M: 17 de febrer assignatures presencials, 2 de juny TF i PE

 

Festes: 11 de setembre, 26 de setembre,12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig

Festes de lliure disposició: 31 d’octubre, 5,7 i 9 de desembre, 20 de febrer

Festa de Nadal: 22 de desembre a 8 de gener

Festa de Setmana Santa: 1 al 10 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens: 16 a 20 de gener (1r semestre), 6 al 9 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 13-14 d’abril (2n semestre)

 

Avaluació del primer semestre i lliurament de notes de Grau: 27 de gener (matí)

Revisió de notes del primer semestre de Grau: 30 de gener

Avaluació M: 3 de  març

 

Avaluació del segon semestre G i M i lliurament de notes: 16 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre G i M: 19 de juny

Llista d’admesos a especialitat: 27 de juny

 

Matriculació 2n semestre: 1r, 2n i 3r curs del 16 al 27 de gener.

Matriculació curs 2023-2024: del 28 de juny al 12 de juliol.

 

Exàmens convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2022-2023: 1 al 8 de setembre de 2023

 

Treballs Finals

TFG Gener: Lliurament  9 de gener. Defensa  16-20 de gener

TFG 4t curs i  CA: Lliurament  22 de maig. Defensa  29 de maig a 9 de juny

TFM: Lliurament 26 de maig. Defensa  29 de maig a 9 de juny

 

Consell Escolar

5 d’octubre ( T)

24 de novembre (T)

24 de gener (M)

9 de març (T)

20 de juny (M)

 

Claustre

9 de setembre (M)

3 de novembre (T)

9 de febrer (T)

3 de maig (T)

22 de juny (M)

 

Àrees

2 de setembre (M)

20 d’octubre (T)

15 de novembre (T)

14 de desembre (T)

13 de febrer (T)

21 de març (T)

20 d’abril (T)

15 de maig (T)

13 de juny (M)

 

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

13 de setembre (M)

26 de gener (M)

21 de juny (M)

 

Preavaluacions

25 de gener (M)

14 de juny (M)

 

PAT i tutories

7 de setembre (M)

23 de gener (M)

1 de juny (T)