Inici del curs:

Grau (G): 21 de setembre (S’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

Màster (M) i Curs d’Adaptació (CA): 28 de setembre (S’informarà sobre l’hora i organització de la presentació del Curs)

 

Inici classes:

G: 22 setembre (1r semestre), 4 febrer (2n semestre)

M i CA: 28 de setembre

 

Final de classes:

G:  15 gener (1r semestre), 14 abril (2n semestre 4t curs), 4 juny (2n semestre)

M: 19 de febrer assignatures presencials, 11 de juny TF i PE

 

Festes: 11 de setembre, 24 de setembre,12 octubre, 8 de desembre, 24 de maig, 24 de juny

Festes de lliure disposició: 25 de setembre, 7 de desembre, 15 de febrer

Festa de Nadal: 22 de desembre a 7 de gener

Festa de Setmana Santa: 27 de març a 5 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2019-2020: 1 al 10 de setembre de 2020

Exàmens: 18 a 22 de gener (1r semestre), 7 al 11 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 15 i 16 d’abril (2n semestre)

 

Avaluació del primer semestre i lliurament de notes de Grau: 29 de gener (matí)

Revisió de notes del primer semestre de Grau: 1 de febrer

Avaluació M: 4 de  març

 

Avaluació del segon semestre G i M i lliurament de notes: 18 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre G i M: 21 de juny

Llista d’admesos a especialitat: 29 de juny

 

Matriculació 2n semestre: 1r, 2n i 3r curs del 18 al 29 de gener. 4t curs 1 i 2 de febrer.

Matriculació curs 2021-2022: de l’1 al 9 de juliol.

 

Exàmens convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2020-2021: 1 al 10 de setembre de 2021

 

Treballs Finals

Gener: Lliurament  8 de gener. Defensa  18-22 de gener

Curs d’Adaptació: Lliurament: 5 de maig. Defensa 10-14 de maig

4t curs i Màster: Lliurament  20 de maig. Defensa  1-11 de juny

 

Consell Escolar

7 d’octubre (dimecres)

26 de novembre (dijous)

26 de gener (dimarts al matí)

9 de març (dimarts)

17 de juny (dijous al matí)

 

Claustre

10 de setembre (dijous al matí)

4 de novembre (dimecres)

11 de febrer (dijous)

5 de maig (dimecres)

23 de juny (dimecres al matí)

 

Àrees

2 de setembre (dimecres al matí)

15 d’octubre (dijous)

10 de novembre (dimarts)

16 de desembre (dimecres)

17 de febrer (dimecres)

15 de març (dilluns)

20 d’abril (dimarts)

20 de maig (dilluns)

15 de juny (dimarts al matí)

 

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

14 de setembre (dilluns al matí)

28 de gener (dijous al matí)

22 de juny (dimarts al matí)

 

Preavaluacions

27 de gener (dimecres al matí)

16 de juny (dimecres al matí)

 

PAT i tutories

4 de setembre (divendres al matí)

25 de gener (dilluns al matí)

3 de juny (dijous a la tarda)