Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

El Grau de Conservació i Restauració consta de 240 crèdits ECTS repartits en 4 cursos acadèmics (60 crèdits ECTS per curs).

El Pla d’Estudis s’articula en dos cursos comuns i dos cursos d’especialitat, tal i com consta a la resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis conduent al grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (DOGC 6660 9.7.2014).

El Nou Pla d’Estudis s’aplicarà de forma progressiva a partir del curs 2023-2024, d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/2804/2022, de 9 de setembre, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (DOGC 8759 23.9.2022).

Els cursos s’estructuren en 2 semestres i l’horari lectiu es desenvolupa de dilluns a divendres entre les 8 hores i les 15 hores.

Back To Top