El Grau de Conservació i Restauració consta de 240 crèdits ECTS repartits en 4 cursos acadèmics (60 crèdits ECTS per curs).

El Pla d’Estudis s’articula en dos cursos comuns i dos cursos d’especialitat, tal i com consta a la resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis conduent al grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (DOGC 6660 9.7.2014).

Els cursos s’estructuren en 2 semestres i l’horari lectiu es desenvolupa de dilluns a divendres entre les 8 hores i les 15 hores.