Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Béns arqueològics

En aquesta especialitat s’intervé sobre objectes procedents d’excavacions arqueològiques, tant terrestres com subaquàtiques.

Document gràfic

L’objectiu de l’especialitat és preparar l’alumne en el domini de la conservació i restauració del patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic.

Escultura

La finalitat de l’especialitat és ensenyar una metodologia de treball basada en l’anàlisi i el diagnòstic dels factors d’alteració dels diferents suports escultòrics tant orgànics com inorgànics.

Pintura

En aquesta especialitat es realitzen tractaments de conservació i restauració d’obres pictòriques tradicionals i actuals, sobre diferents tipus de suports: tela, fusta, metall, mural, vidre, entre d’altres.

Back To Top