Béns arqueològics

En aquesta especialitat s’intervé sobre objectes procedents d’excavacions arqueològiques, tant terrestres com subaquàtiques.

Escultura

La finalitat de l’especialitat és ensenyar una metodologia de treball basada en l’anàlisi i el diagnòstic dels factors d’alteració dels diferents suports escultòrics tant orgànics com inorgànics.

Document gràfic

L’objectiu de l’especialitat és preparar l’alumne en el domini de la conservació i restauració del patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic.

Pintura

En aquesta especialitat es realitzen tractaments de conservació i restauració d’obres pictòriques tradicionals i actuals, sobre diferents tipus de suports: tela, fusta, metall, mural, vidre, entre d’altres.