Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis s’estructura en 60 crèdits ECTS, dels quals, 30 crèdits ECTS són obligatoris i de caràcter semi-presencial, 6 crèdits ECTS són optatius i de caràcter presencial, 12 crèdits ECTS corresponen a la realització de Pràctiques externes a institucions i 12 crèdits ECTS corresponen al Treball Final de Màster.

El Màster Oficial en Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles és pioner en l’Espai Europeu d’Educació Superior, perquè forma professionals competents i capacitats en un dels camps emergents dins la disciplina de la Conservació-Restauració de Béns Culturals com és la Conservació Preventiva, en el sentit que abasta l’actuació en els béns culturals mobles en l’àmbit de Museus, però fent-ho extensible a les matèries que avui dia no es veuen representades en les ofertes formatives actuals com són el patrimoni moble adscrit a l’immoble i els jaciments arqueològics, com a novetat important en la planificació del pla d’estudis del màster.

Així mateix, dona resposta a la necessitat de formació en aquesta disciplina per als conservadors-restauradors del patrimoni cultural, no solament en la vessant tècnica i professionalitzadora, sinó que obre una via per als estudiants que volen seguir una línia d’iniciació a la recerca en l’estudi dels mecanismes de degradació del patrimoni a partir d’un conveni amb la UAB.

El Màster dissenyat de manera semipresencial ajunta l’eficàcia de la formació presencial facilitant la relació directa entre alumnes i docents i la flexibilitat de la formació en línia perquè l’alumne pugui seguir els continguts d’una forma còmoda i autònoma.

Inclou pràctiques de Conservació Preventiva en les institucions més rellevants que conserven patrimoni de diferents tipologies, per tal que s’adaptin a les preferències i especialitat de cada alumne, i sota la tutela de professionals especialitzats.

S’imparteix en Català, Castellà i Anglès i la documentació principal estarà a l’abast de l’alumne traduïda als tres idiomes.

L’ESCRBCC disposa de carta Erasmus d’Educació Superior que l’acredita per fer mobilitats d’estudiants en la modalitat d’estudis i en la modalitat de pràctiques.

Vegeu més informació a: Internacional

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS DEL MÀSTER

Taula de mòduls i matèries (veure.pdf)

Calendari (veure.pdf)

Consulta el Pla docent de les assignatures i el CV dels professors/es clicant-hi a sobre.

 

MÒDUL  1. CONTEXT DELS BENS CULTURALS I DIAGNOSI DELS FACTORS DE DEGRADACIÓ 12 ECTS

MATÈRIA 1.1 Conceptes fonamentals de la CP. Documentació i gestió

Obligatòria

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 50% en línia / 50% presencial

Coordinació: Dra. Ma. Teresa Pastor Valls

Professora: Dra. Ma. Teresa Pastor Valls

Temporització: 1r semestre: en línia, del 25 de setembre al 8 d’octubre de 2024; presencial, del 16 al 23 de gener de 2025.

MATÈRIA 1.2 Composició dels materials constituents i agents de deteriorament

Obligatòria

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 50% en línia / 50% presencial

Coordinació: Dr. Marius Vendrell Saz

Professors: Dr. Marius Vendrell SazDra. Pilar Giráldez FernándezDra. Jordina Belmonte SolerDr. David Thickett

Temporització: 1r semestre: en línia del 9 al 22 d’octubre de 2024; presencial del 8 al 15 de gener de 2025.

 

MÒDUL  2. ESTRATÈGIES DE GESTIÓ I TRACTAMENT DELS RISCOS 18 ECTS

MATÈRIA 2.1 Estratègies de control de riscos. Priorització i programació de presa de decisions. Significança

Obligatòria

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 80% en línia / 20% presencial

Coordinació: Dra. Morena Ferreira

Professors: Dra. Morena FerreiraDr. Josep Grau BovéDavid Cohen DazaMario Omar Fernández RegueraJuan A. Herráez FerreiroDr. Fernando Carrera Ramírez

Temporització: 1r semestre: en línia del 23 d’octubre al 12 de novembre de 2024; presencial del 24 al 27 de gener de 2025.

 

MATÈRIA 2.2 Disseny i planificació de mesures de CP

Obligatòria

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 80% en línia / 20% presencial

Coordinació: Dr. David Thickett

Professor: Dr. David ThickettMarta Pérez Azcárate

Temporització: 1r semestre: en línia del 13 al 29 de novembre de 2024; presencial 28 i 29 de gener de 2025.

 

MATÈRIA 2.3 Eines de gestió de CP

Obligatòria

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 80% en línia / 20% presencial

Coordinació: Juan A. Herráez Ferreiro

Professor: Juan A. Herráez Ferreiro

Temporització: 1r semestre: en línia del 2 al 20 de desembre de 2024; presencial 30 i 31 de gener de 2025.

 

MÒDUL 3. DARRERES TECNOLOGIES APLICADES A LA CP DELS BÉNS CULTURALS 6 ECTS

MATÈRIA 3.1 Darreres tecnologies en processos de documentació. Models predictius

Optativa

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 100% presencial

Coordinació: Lluís Roqué Comas

Professor: Lluís Roqué Comas

Temporització: 2n semestre: presencial del 3 al 21 de gener de 2025.

 

MATÈRIA 3.2 Darreres tecnologies en prevenció i control ambiental

Optativa

ECTS: 6

PRESENCIALITAT: 100% presencial

Coordinació: Dr. Voravit  Roonthiva

Professor: Dr. Voravit  Roonthiva

Temporització: 2n semestre: presencial del 3 al 21 de gener de 2025.

 

MÒDUL  4. PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS EXTERNES 12 ECTS

Obligatòria

Coordinació: Sílvia Franch Pagès

Institucions pràctiques externes

Temporització: 2n semestre: presencial del 24 de febrer al 6 de juny de 2025.

 

MÒDUL  5. TREBALL FINAL DE MÀSTER 12 ECTS

ObligatòriaNormativa TFM

Coordinació: Dr. Marcel Pujol Hamelink

Professors: Dra. Jordina Belmonte Soler, Dr. Fernando Carrera Ramírez, Dra. Lídia Català BoverDra. Morena Ferreira, Dra. Pilar Giráldez Fernández, Dr. Josep Grau Bové, Dr. Miquel Mirambell Abancó, Dr. Julio César Ortega Solano, Dra. Ma. Teresa Pastor Valls, Dr. Àlex Prunés BoschDr. Marcel Pujol Hamelink, Dr. Voravit  Roonthiva, Dr. David Thickett, Dr. Màrius Vendrell Saz.

Temporització: 2n semestre: en línia del 17 de febrer al 6 de juny de 2025.

 

 

 

Back To Top