Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) neix per voluntat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l’evolució del sector de la conservació i restauració que, degut als avanços científics i a les noves tecnologies, ha motivat la necessitat de professionals altament qualificats.

L’ESCRBCC fou creada pel decret 252/1991, de 25 de novembre (DOGC, núm. 1529 – 13.12.1991), establint-se l’inici d’activitats a partir de la resolució de 13 de gener de 1992 (DOGC, núm. 1.548 – 29.01.1992).

Durant els anys de funcionament s’ha constatat l’èxit d’un model d’ensenyament que combina praxi i teoria, i en el qual l’alumne evoluciona en els seus coneixements, tot desenvolupant una formació activa, especialitzada i multidisciplinària.

Aquests ensenyaments permeten un tractament específic a les pròpies necessitats, una avançada infrastructura, alumnes repartits en grups reduïts i una formació personalitzada, d’acord amb els requeriments de la professió.

Back To Top