En aquesta secció podeu consultar tots aquells aspectes relacionats amb els estudiants i amb l’acció tutorial que l’ESCRBCC ha desenvolupat i publicat a les Memòries de Verificació de les Titulacions (MVT).

Pla d’Acció Tutorial (PAT)