En aquesta secció podeu consultar la història, els equipaments i la organització del centre. Així com el sistema de garantia de qualitat i altres aspectes com la revista Unicum.