Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

L’ESCRBCC neix per voluntat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l’evolució del sector de la conservació i restauració que, degut als avanços científics i a les noves tecnologies, ha motivat la necessitat de professionals altament qualificats, impartint-se:

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic

Destacats

Back To Top