Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Títol oficial

En aquesta secció trobareu tota la informació sobre el Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

A la columna de l’esquerra podeu consultar tot el relatiu a aquests estudis com la titulació que s’assoleix, el pla d’estudis, els plans docents de totes les assignatures, informació sobre intercanvis, el procediment d’accés, etc.

Aquests ensenyaments són oficials, estan emmarcats dins els Ensenyaments Superiors Artístics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i verificats i acreditats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals suposa atendre les recomanacions d’E.C.C.O. i ENCoRE i d’altres institucions i associacions, aconseguint la integració d’aquests ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Back To Top