La Guia de l’estudiant anual és una eina molt útil per a la consulta dels principals aspectes que afecten a la comunitat educativa de l’escola. Recull la informació general sobre l’organització del centre, el calendari anual, el horaris dels serveis, el pla d’estudis, i els principals aspectes sobre les normatives que afecten als estudiants.