Al primer i segon curs s’imparteixen les assignatures comunes de Conservació i Restauració, tant de l’àmbit d’humanitats, plàstiques, ciències i tecnologia i conservació i restauració.