Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Les dates de matriculació són:

Per als alumnes de 2n, 3r , 4t curs i TF, la primera setmana de juliol.
Per als alumnes de 1r curs, la segona setmana de juliol.

PREUS:

1r curs: 1.303,80 €. Es matricula sencer, es poden fer dos pagaments (60% al juliol i 40% al desembre).

2n, 3r i 4t curs es paga en funció dels crèdits matriculats, a 21,73 €/crèdit ECTS.

Preus públics del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol de grau i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior:

http://www.agrescat.cat/fitxers/D-24.pdf

Back To Top