Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

No s’exigeix cap formació prèvia específica per a l’ingrés al Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals, tot i que el perfil de l’estudiant interessat a realitzar les proves d’accés a aquests ensenyaments ha de contemplar certes competències que no es refereixen només a coneixements, sinó també a habilitats i capacitats.

El perfil més habitual de l’alumne que ingressa a l’ESCRBCC, és un estudiant procedent de batxillerat, principalment de la modalitat d’Art (via d’arts plàstiques), en segon lloc, el de la modalitat d’Humanitats i ciències socials, però també cal destacar que cada any hi estudiants procedents del batxillerat de la modalitat de Ciències i tecnologia. De fet, la conservació i restauració es recolza en altres disciplines (humanitats, ciències i tecnologia i plàstica), tot esdevenint una activitat interdisciplinària. Així, doncs, l’alumne que ingressa a l’ESCRBCC pot provenir de qualsevol de les branques que conformen el batxillerat, així com dels cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

L’estudiant ha d’acreditar un cert domini inicial de les matèries plàstiques, com l’ús del color i l’habilitat manual; de les matèries d’humanitats, com l’història i l’història de l’art; de les matèries de ciències i tecnologies amb coneixements elementals de biologia, física i química, així com interès per les noves tecnologies.

És recomanable que l’estudiant tingui interès per les diferents cultures, tant les actuals com les antigues, així com un respecte absolut pel patrimoni artístic i cultural.

Back To Top