El 27 d’octubre de 2022 va tenir lloc la conferència inaugural del curs acadèmic 2022-2023 a càrrec de Mireia Mestre campà, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Mireia Mestre Campà és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de Conservació-Restauració per la mateixa universitat i màster en Museologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va començar la seva carrera professional com a estudiant en pràctiques al CRBMC, esdevenint posteriorment becària (1986-1988) i tècnica superior responsable de la documentació dels processos de Conservació-Restauració (1989-1996).

L’any 1996 ingressà al Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya i s’orientà cap a la Conservació Preventiva i la Museologia. L’any 2002 esdevingué funcionària del cos de conservadors de museus de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professora associada a la Universitat de Barcelona on impartí l’assignatura de Conservació Preventiva (1995-2005), fins que l’any 2006 es convertí en la Cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC (2006-2022).

Ha participat en diversos congressos i grups de treball i té diverses publicacions. També ha estat presidenta de l’associació CRAC (Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya). Des del setembre de 2022 és la directora del CRBMC.

La lliçó inaugural portava per títol “El CRBMC i el futur de la Conservació-Restauració a Catalunya” i va consistir en una interesant anàlisi de l’estat de la professió a Catalunya, així com de l’estructura organitzativa de la Conservació-Restauració al país i dels reptes de futur.

Aquesta conferència va servir també per inaugurar un curs en el qual s’han matriculat 150 estudiants repartits de la següent manera: 124 estudiants al Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals, 11 estudiants al Màster de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (3a edició) i 15 estudiants al Curs d’adaptació de l’antiga titulació a l’actual Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals (9a edició).