Els professors de l’ESCRBCC Joan Escudé i Ruth Sadurní van assistir els dies 20 i 21 d’octubre de 2022 a la 14a assemblea general d’ENCoRE, la Xarxa Europea de Centres Educatius de Conservació-Restauració.

Escoles i universitats de tot Europa es van reunir a les instal·lacions de la Universitat Catòlica Portuguesa a Porto (Portugal) per compartir experiències i treballar per a la millora de la formació de les noves generacions de conservadors-restauradors europeus.

Van assistir a l’assemblea representants de 19 institucions d’11 països diferents, així com la presidenta d’ECCO, la Confederació Europea d’Associacions de Conservadors-Restauradors, com a observadora.

Els principals punts de l’ordre del dia van girar al voltant dels problemes d’intrusisme que es pateixen en molts països, els canvis en els sistemes d’estudis i en els sistemes d’acreditació nacionals, la incorporació o canvi d’estatus de membres, l’estat de la qüestió del projecte CHARTER i la presentació de la nova pàgina web de l’associació, entre d’altres.