El dimarts 27 de setembre de 2022 ha tingut lloc l’acte de presentació de la tercera edició del Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (60 crèdits ECTS) corresponent al nivell 3 del Marc de Qualificacions per a l’Educació Superior i verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya).

En la imatge s’observa un moment de la presentació i benvinguda als nous estudiants del màster per part del director de l’ESCRBCC, just abans de l’inici de la primera assignatura “Reproducció de les tècniques fotogràfiques i digitalització” a càrrec dels professors Pep Parer Farell i Esther Llorca, que s’imparteix fins el 14 d’octubre de 2022.