Del 7 al 9 de novembre de 2022 els professors i les professores de l’ESCRBCC Pau Claramonte, Àlex Lorenz, Silvia Marín, Gemma Orge i Marga Quiles han assistit al curs sobre “Identificació de fustes: principis i tècniques”, organitzat per l’Associació per a l’Estudi del Moble i impartit al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per la doctora Raquel Carreras, experta internacional en identificació de fustes, i per la doctora Mónica Piera Miquel, presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble. Durant el curs, a més d’aprendre a identificar les característiques generals de les principals fustes emprades en patrimoni, s’ha estudiat un capçal de llit de marqueteria d’una excel·lent qualitat artística, procedent del Museu de la Garrotxa.