El divendres 17 d’octubre de 2014 va tenir lloc a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la presentació del projecte Set d’Art en què hi participen tots els ensenyaments artístics superiors dependents del Departament d’Ensenyament, juntament amb el canal taronja.

La presentació va anar a càrrec d’Olga Adroher, Cap del Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, i Pilar Goñi, Directora del Grup Taelus Comunicació, al qual pertany el canal Taronja.

L’acte va comptar amb la presència dels alumnes, tutors de pràctiques i directors del centres que hi participen. Per part de l’ESCRBCC hi van assistir els estudiants Marina Claramunt Gabara, Joaquim Moral Fernández, Ángel Pérez Muñoz i Núria Ramon Camuñas, acompanyats de Sílvia Franch Pagès (Tutora de pràctiques) i Miquel Mirambell Abancó (Director).

Va cloure l’acte Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament, acompanyada de Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim especial.

El projecte consisteix en què els alumnes hauran d’elaborar dos programes de televisió sobre els ensenyaments professionals artístics i esportius.