El dijous 24 de setembre de 2014 ha tingut lloc a la sala d’actes de l’ESCRBCC la sessió d’acollida dels 20 integrants de la primera edició del curs d’adaptació al nou pla d’estudis per als titulats en conservació i restauració de l’antic pla d’estudis.

La sessió ha anat a càrrec de Miquel Mirambell, director de l’ESCRBCC, Lídia Balust, Cap d’estudis, M. Àngels Balliu, Coordinadora pedagògica i Marcel Pujol, Coordinador informàtic.

En acabar el curs 2014-2015, aquests estudiants estaran en possessió del títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de quatre anys de durada que s’imparteix a l’ESCRBCC des del curs 2010-2011 segons els requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior.