Aquest mes d’octubre el CRIP ha donat inici a la segona edició de la formació teòrica i pràctica de postgrau 2014-15, en Tècniques Conservació – Preparació de Béns Paleontològics, fruit del conveni amb la l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Cultural de Catalunya.

Els alumnes faran un llarg recorregut teòric-pràctic per totes les tècniques, dins de l’àmbit de la conservació i restauració paleontològica, a les que s’hauran d’enfrontar en el món professional.

Un cop finalitzada la formació els alumnes presentaran els seus treballs finals de formació, que seran defensats i avaluats per un tribunal, a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Cultural de Catalunya.

Posteriorment, els alumnes faran un article per a la revista “CURATORIAL”, publicació pròpia del CRIP, aprenent a esquematitzar i posar en format article un dels temes desenvolupats durant la seva formació.

Aquesta experiència formativa, impulsada des del CRIP, omple un buit existent a Catalunya dins d’aquest àmbit patrimonial.