El dimarts 28 d’octubre de 2014 s’ha celebrat l’acte d’inauguració del curs 2014-2015 de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. L’acte ha estat organitzat per l’Àrea de Plàstica de l’ESCRBCC i ha tingut dues parts.

A la primera part la cel·lista Amparo Lacruz ha interpretat la suite núm. 1 en sol major, BWV 1007 de Johann Sebastian Bach, mentre que a la segona part els professors de volum de l’ESCRBCC, Francesc Xavier Alcalde i Joaquim Camps han impartit la lliçó inaugural sobre la intervenció d’emmotllat de l’escultura d’August de la Prima Porta, executada pels alumnes de cursos comuns de l’ESCRBCC sota la supervisió i direcció dels esmentats professors.

La lliçó inaugural ens ha permès fruir d’una exhaustiva i entusiasta conferència, que ha permès descobrir l’autor de la reproducció de l’estàtua, realitzada a finals del segle XIX a Roma per Leopoldo Malpieri. A més, ha servit per afegir-nos als actes commemoratius del bimil·lenari de la mort d’Octavi August, sobrevinguda l’any 14 dC.

La cloenda de l’acte ha anat a càrrec de Josep M. Padrol, inspector de l’ESCRBCC.