Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Entre el 22 i el 29 d’octubre de 2018 s’imparteix a l’ESCRBCC un curs de Producció a càrrec d’Inés Legemaate (GEZTIO).

L’objectiu d’aquest curs és oferir una pinzellada de tot allò que s’ha de tenir en compte a l’hora de portar un negoci per tal que el restaurador-emprenedor tingui uns coneixements bàsics que li permetin detectar els recursos (materials i humans) necessaris per a tirar endavant la seva activitat.

Aquest és el primer bloc d’una proposta més extensa que engloba altres sessions formatives sobre comercialització, gestió d’equips i gestió de projectes. Aquest primer bloc s’ocupa de la gestió de l’activitat econòmica i de la gestió eficaç del temps.

Back To Top