El 25 de novembre de 2021 va tenir lloc la conferència inaugural del curs acadèmic 2021-2022 a càrrec de la conservadora-restauradora M. Carme Balliu Badia, responsable de l’Àrea de conservació-restauració de document, obra sobre paper i fotografia, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Carme Balliu Badia és llicenciada en Geografia i Història en l’especialitat d’Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1992), diplomada en Conservació i Restauració de Document Gràfic per l’ESCRBCC (1997), graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’especialitat de Document Gràfic per l’ESCRBCC (2015) i màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic per l’ESCRBCC (2020).

La lliçó inaugural portava per títol “Conservació-restauració de patrimoni gràfic i documental. De la formació a la pràctica professional, amb nous reptes de futur” i va servir per inaugurar el 30è aniversari de la creació de l’ESCRBCC, que va tenir lloc el 25 de novembre de 1991.

En la imatge es pot veure la conferenciant, M. Carme Balliu Badia, signant en el llibre d’honor de l’ESCRBCC.