Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Inici del curs 2021-2022 a l’ESCRBCC

En aquest apartat especial trobarem tota la documentació relacionada amb la situació de pandèmia de la Covid-19.

S’anirà actualitzant periòdicament amb les novetats i indicacions de les autoritats sanitàries i del Departament d’Educació.

En la societat actual amb grans incerteses, creiem que és important que l’ESCRBCC pugui treballar aplicant sempre les mesures sanitàries de protecció i a l’hora amb la màxima normalitat possible per tal de donar continuïtat al model d’aprenentatge que combina praxi i teoria, i en el qual l’estudiant evoluciona en els seus coneixements, tot desenvolupant una formació activa, especialitzada i interdisciplinària.

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa, l’ESCRBCC ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

L’ESCRBCC opta perquè l’ensenyament durant el curs 2021-2022 sigui presencial per a tots els alumnes sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.

És per això que l’ESCRBCC ha elaborat un pla de reobertura adaptat a les característiques del centre, i que conté totes les mesures preventives, organitzatives, higièniques i de protecció individual, així com les eines de gestió de casos, personal vulnerable i contactes estrets.

Per poder oferir l’ensenyament presencial, s’han reorganitzat els grups d’alumnes, el personal docent, els horaris i els espais, tenint en compte les mesures indicades a les instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i tal i com s’exposa en el document: Pla d’Organització ESCRBCC-Pandèmia Covid-19.

Per tant, la planificació general dels grups d’alumnes s’ajusta als criteris habituals d’organització del centre i els agrupaments d’alumnes són estables durant tot el curs. L’equip docent també és estable, ja que tota la plantilla treballa a temps complet.

El centre disposa d’espais suficients, tant generals com específics, per desenvolupar les activitats teòriques i pràctiques tot respectant sempre les mesures de seguretat.

Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari amb una certa immediatesa, el Pla d’organització de l’ESCRBCC també considera, en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun moment del curs, l’escenari de l’aprenentatge de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre.

El compromís de tots:

 • Prendre’s la temperatura abans de sortir del domicili.
 • Portar sempre la mascareta posada.
 • Mantenir la distància interpersonal d’1,5m. No anar al centre si se superen els 37,5ºC.
 • Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la ma.
 • Evitar compartir materials i eines. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.
 • A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica.
 • Rentar-se les mans  a l’entrada i sortida de cada classe amb aigua i sabó.
 • En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar-lo en un cubell amb tapa. O bé utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Al marxar, deixar les superfícies el més endreçades possible, per facilitar la feina al personal de neteja i desinfecció.
 • Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19, aïllar-se i avisar a la direcció de l’ESCRBCC: 93 354 69 92 / escrbcc@xtec.cat

Resteu atents a la nostra pàgina web i xarxes socials per a nous comunicats relacionats amb l’alerta sanitària pel coronavirus.

 

Back To Top