El divendres 16 de desembre de 2016 dos membres de la Junta d’ENCoRE van visitar l’ESCRBCC per tal d’avaluar el possible ingrés de l’ESCRBCC a ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education). Els avaluadors varen ser el president de l’associació, Wolfgang Baatz, cap de l’Institut de  Conservació i Restauració de l’Akademie der Bildenden Künste d’Àustria, i la vicesecretària de l’associació, Bessie Argyropoulous, procedent del Technological Educational Institution of Athens (Grècia). La decisió final la prendrà l’assemblea general de ENCoRE l’any 2018.

A la imatge es pot veure al president i a la vicesecretària d’ENCoRE comentant amb la professora de l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics, Júlia Chinchilla, unes pintures murals romanes en procés de restauració davant la presència de l’equip directiu.