Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

El dilluns 13 de febrer de 2017 l’Hble. Sra. Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va visitar l’ESCRBCC amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la fundació de l’escola. La Consellera d’Ensenyament va visitar les instal·lacions de l’ESCRBCC, es va reunir amb l’equip directiu i va signar en el Llibre d’Honor de la institució. Acompanyava a la Consellera, el Sr. Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

En la fotografia es pot observar un moment de la visita en què l’Hble. Sra Meritxell Ruiz s’interessa per un cantoral manuscrit il·luminat sobre pergamí al taller de conservació i restauració de document gràfic amb la professora Carolina Biasi.

Back To Top