El dilluns 23 de febrer de 2015 han visitat l’ESCRBCC el sr. Antoni Llobet, director general de centres públics, la sra. Laura Colominas, subdirectora general de suport als centres públics, el sr. Josep Camps, responsable de centres públics de caràcter específic, i el sr. Jordi Moral del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La visita va consistir en un recorregut pels laboratoris de Conservació i Restauració de les especialitats i també per algunes aules on s’imparteixen ensenyaments plàstics, i finalitzà amb una reunió amb l’equip directiu de l’ESCRBCC. Finalment el sr. Antoni Llobet va signar en el Llibre d’honor de l’ESCRBCC.

A la fotografia es pot observar un moment de la visita, concretament al laboratori de conservació i restauració de béns arqueològics de 3r curs, escoltant l’explicació de la professora Júlia Chinchilla sobre una intervenció en el revers d’una pintura mural romana.