El dia 26 de gener de 2015, a l’ESCRBCC s’ha iniciat un curs de 3 dies relacionat amb l’Actualització de materials i mètodes per a la neteja de superfícies policromades impartit pel doctor en química i restaurador Paolo Cremonesi.

El curs consta d’una part teòrica i una part pràctica, i hi assisteixen professionals de diferents institucions, professors i alumnes de l’Escola.

La presentació del curs ha anat a càrrec del director de l’ESCRBCC, Miquel Mirambell, que ha donat pas a la Sra. Olga Adroher, Cap dels Serveis d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, que l’ha donat per inaugurat.