El dia 1 de març de 2023 diputades i diputats de la Comissió d’Educació i Formació Professional del Congrés dels Diputats van visitar l’ESCRBCC, l’ESMUC i l’ESDAPC en el marc de les visites que l’esmentada comissió està realitzant a diverses comunitats autònomes per tal de conèixer de primera mà la realitats dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a l’estat espanyol, amb l’objectiu d’analitzar, enriquir i millorar la nova llei d’ensenyaments artístics superiors, després de la publicació de l’avantprojecte de llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 21 de febrer de 2023.

Van acompanyar a les diputades i els diputats diversos càrrecs del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del Consorci d’Educació de Barcelona.