Durant els dies 4, 5, 6 i 7 de febrer de 2020 s’ha dut a terme a l’ESCRBCC un curs d’Arqueologia Experimental sobre el treball i la cuita de pasta vítria a l’Antiguitat. El curs ha estat impartit per la conservadora-restauradora Aida Alarcos, diplomada per l’ESCRBCC i especialista en restauració arqueològica in situ i en arqueologia experimental. El curs ha tingut una duració de 20 hores i ha comptat amb la participació de 14 alumnes. Durant el curs s’ha experimentat amb les primeres tècniques de producció de vidre, sobretot emulant les tècniques fenícies. Hem produït denes de collar amb decoració d’ulls a partir de forns experimentals (fang i combustió de llenya). Els amulets amb ulls tenien un significat protector per al seu portador. Els alumnes han pogut fer el seu propi forn experimental i tots junts els han encès i alimentat durant hores per poder treballar el vidre. Als forns s’ha fos vidre i s’han manufacturat moltes denes de collar. Fins i tot, s’ha aconseguit fer un ungüentari de pasta vítria a partir de la tècnica del nucli de sorra (totalment fet amb arqueologia experimental, sense interferències modernes).