El passat 23 d’octubre de 2019 va tenir lloc la lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-2020 a càrrec de la conservadora-restauradora Ruth Bagan, diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. La lliçó inaugural portava per títol “La Conservació preventiva a Catalunya: reptes de futur”.

Ruth Bagan és diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l’ESCRBCC (1999), llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2000) i Màster en Conservació Preventiva per la Northumbria University (2013). Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, primer formant part de l’equip de pintura sobre tela, especialitzada en obres de gran format (2001-2010), i posteriorment com a responsable de l’especialitat de Conservació Preventiva (2011-2017). A partir de 2017 desenvolupa la seva activitat a l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya.