Entre el 21 i el 25 de juny de 2021 l’artista argentí Franco Fasoli ha realitzat una intervenció
pictòrica en el mur exterior a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya. Aquesta intervenció s’emmarca en el projecte Time, dut a terme per B-Murals i
amb la col·laboració del Districte de Nou barris i de l’ESCRBCC.

Es tracta d’una intervenció pictòrica que s’ha fet escoltant les veïnes i veïns de Trinitat Nova, a
partir del recull que es va fer de les seves inquietuds en diferents espais i moments del barri i
que després l’artista va fer visible en un projecte.

Deu alumnes de l’escola de Conservació (Laura Romaní, Verónica Pilonieta, Elisabet Guixens,
David Lázaro, Cèlia Gamez, Martina Pérez, Núria Herrera Albelda, Sara Corredera, Miriam
Pérez i Adriana Orendain), coordinats pels professors Àlex Lorenz i Àlex Prunés, van col·laborar
recollint informació de caràcter tècnic, registrant el procés i entrevistant l’artista, a fi de posar
les bases per al seguiment que es farà del mural al llarg del temps.

Tot plegat és una experiència molt bonica que encara no s’ha acabat, atès que ara ens toca
esperar a tots plegats als efectes que el temps tingui sobre el mural.