El 14 de juliol de 2022 el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el rector de la UB, Joan Guàrdia, han signat un conveni per desenvolupar el Campus de les Arts, un projecte liderat per la UB en el qual participen totes les entitats que actualment imparteixen educació artística de nivell universitari o superior a Catalunya. Durant l’acte, també han formalitzat la participació en el Campus, amb la signatura de l’annex de l’acord, tretze centres de l’àmbit dels ensenyaments artístics vinculats al Departament d’Educació, entre els quals l’ESCRBCC.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/426922/nou-impuls-al-campus-arts