El passat 6 de maig de 2022 es va celebrar una assemblea extraordinària d’ACESEA (Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas) a l’Escuela Superior de Canto de Madrid. Durant el transcurs d’aquesta assemblea es va renovar parcialment la junta directiva i es van escollir cinc càrrecs nous: la presidència i quatre vocalies (dos vocals d’Arts Escèniques i dos vocals d’Arts Plàstiques).

ACESEA està formada per 58 centres superiors de l’estat espanyol en els quals s’imparteixen estudis d’ensenyaments artístics superiors, agrupats en tres especialitats: Música (25 centres), Arts Plàstiques (19 centres) i Arts Escèniques (14 centres).

Després de les votacions, els nous càrrecs varen recaure en Pablo Iglesias Simón (director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), en Raquel Jurado (directora de l’Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba), en Sonia Murcia (directora de l’Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia), en Esti Iregui (directora de l’Escuela de Arte y Superior de Diseño IDarte de Euskadi) i en Miquel Mirambell (director de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya).