Els dies 26 i 27 de novembre de 2020 els professors de l’àrea de conservació i restauració Joan Escudé, secretari de l’ESCRBCC, i Silvia Marín, cap de l’àrea de qualitat i formació contínua de l’ESCRBCC, van assistir a la tretzena assemblea general d’ENCoRE (European Network for Conservation Restoration Education), l’associació que agrupa els principals centres educatius europeus de l’àmbit de la conservació i restauració.

Inicialment, la trobada havia de tenir lloc a la ciutat portuguesa de Porto, però a causa de la situació de pandèmia, la celebració va haver de limitar-se al format telemàtic. En total hi van assistir 44 delegats de 20 països diferents.

A més dels punts usuals en les assemblees de qualsevol associació, també es van tractar diversos temes com la classificació de les especialitats que s’imparteixen en els diversos centres formatius, l’elaboració d’una directiva europea de l’àmbit de la conservació-restauració, educacional i professional, i el canvi d’estatus dels membres, moment en el qual l’ESCRBCC va passar de ser membre associat a membre de ple dret, pel fet d’haver començat a impartir el nostre primer Màster en Ensenyaments Artístics.

Finalment, tots els assistents van manifestar els seus desitjos de poder aprofitar la invitació de la Universidade Católica Portuguesa de Porto i trobar-nos, aquest cop ja de manera presencial, per continuar treballant per a la formació en conservació i restauració a Europa.

A la imatge es pot veure a Joan Escudé, secretari de l’ESCRBCC, en els moments previs a l’inici de la tretzena assemblea general d’ENCoRE.