L’ESCRBCC ha estat ratificada com a Associated Member d’ENCoRE a la 12th General Assembly celebrada a la SUSCOR “La Venaria Reale” de Torí el 24 i 25 de maig de 2018. L’European Network for Conservation / Restauration Education (ENCoRE) és l’organització que agrupa les institucions docents superiors en l’àmbit de la conservació i la restauració a Europa.

Les professores Sílvia Franch i M. Àngels Balliu han assistit  a l’assemblea i a la Encore Conference “The Impact of Conservation-Restoration Education on the Development of the Profession” celebrada el 23 de maig. També han visitat el Centro Consevazione Restauro Venaria Reale, amb el qual l’ESCRBCC té signat un conveni dins el Programa de Mobilitat Erasmus.

A la fotografia es pot veure un moment de la celebració de l’assemblea general d’ENCoRE.