El passat 4 de juny de 2018 es va celebrar al teatre Victòria de Barcelona l’acte institucional de graduació de la promoció 2014-2018 dels Ensenyaments Artístics Superiors. Aquesta promoció va ser apadrinada pel dissenyador Joan Vinyets.