Durant la segona setmana del mes de maig, l’ESCRBCC va acollir als professors Patrick Turini i Marie-Hélène Breuil en un intercanvi docent de mobilitat Erasmus, juntament amb 4 alumnes de 3r curs, procedents de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Tours, Angers, Le Mans, de França.

Els dies 11 i 13 de maig, els professors varen impartir conferències relacionades amb els projectes de conservació-restauració en què estan treballant i la metodologia pedagògica emprada en la seva escola. Així mateix, cada alumne va fer una conferència relacionada amb una intervenció de conservació-restauració d’escultura realitzada per ells l’últim curs.

El dia 12 de maig varen visitar el departament de conservació i restauració del MNAC, acompanyats de la Cap d’Estudis i coordinadora Erasmus, Lídia Balust, on la Cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC, Mireia Mestre, va realitzar una visita guiada per les dependències del museu. Finalment, el dia 14 de maig varen visitar el departament de restauració del MACBA, acompanyats per la professora de restauració d’escultura de l’ESCRBCC, Margarita Quiles.

A la fotografia es pot veure a la professora Marie-Hélène Breuil impartint una conferència als estudiants de l’ESCRBCC.