Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

El dilluns 27 de setembre de 2021 ha tingut lloc l’acte de presentació de la segona edició del Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (60 crèdits ECTS) corresponent al nivell 3 del Marc de Qualificacions per a l’Educació Superior i verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya).

En la imatge s’observa un moment de la presentació del màster als estudiants a càrrec del coordinador del màster, de la coordinadora de pràctiques, del coordinador del Treball Final de Màster i de part del professorat.

Back To Top