Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

La nostra escola, a més de la pròpia finalitat com a centre de formació de conservació i restauració d’obres d’art, té com a projecte divulgar les seves activitats i experiències a partir d’una publicació periòdica que, al mateix temps, sigui un espai obert a la col·laboració i difusió de noves aportacions en el camp de la recerca i investigació.

Amb aquesta il·lusió ha nascut la revista Unicum, una publicació anual que vol ser una eina útil per als professionals i que a partir d’ara acompleix també amb l’objectiu d’expandir-se en el món de les modernes comunicacions, via Internet, possibilitant que sigui una revista interactiva, i que a l’hora potenciï el contacte entre professionals, afavorint la definició de la professió cap a la vessant més tècnica i científica.

Subscriu-te a la revista Unicum

Per més informació dirigiu-vos a la directora de la revista: Verónica Ramírez Calise.

UNICUM. Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

ISSN en línia: 2462-3326
ISSN en paper: 1579-3613

Unicum és una publicació anual sense ànim de lucre que tracta temes relacionats amb la conservació i restauració dels béns culturals, el patrimoni i les disciplines afins. Es realitza amb les aportacions de professionals del món de la Conservació-Restauració i del Patrimoni Històric, de professors, d’alumnes i d’ex-alumnes de l’ESCRBCC.

Es poden consultar els articles (en format .pdf) dels números històrics de la revista a RACO.

Unicum
ESCRBCC
C/ Aiguablava 109-113
08033 Barcelona

Contacte principal: Verónica Ramírez
Telèfon: 933546992

Directora: Verónica Ramírez Calise

Consell de redacció: Dr. Miquel Mirambell Abancó (director de l’ESCRBCC i professor d’Història de l’Art), Laura Romaní Borrallo (alumna de 2n curs comú de Conservació i Restauració) i Cristina Lanau Calvo (alumna de 1r curs comú de Conservació i Restauració).

Abstracts: Pauline Figuerola

Maquetació: Noelia Barreda i Eric Puig (Think Things Studio Barcleona)

Impressió: Novaprint

Revista inclosa a:

Bases de dades bibliogràfiques

Portals de revistes d'accés obert

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte

Back To Top